Angst og allergibehandling

Angst er en af de mest udbredte psykiske sygdomme. Vi kender alle til angst i en eller anden grad. Men for nogle bliver angsten langvarig og så intens, at de oplever en lammende fornemmelse, der hæmmer dem i at gøre almindelige dagligdags ting.  

Angst er en naturlig følelse ligesom vrede, jalousi, glæde og andre følelser. Men for nogle løber angsten løbsk og udvikler sig til en sygdom.  

Angst er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt. Angsten sikrer, at man reagerer hurtigt og instinktivt, og at man fx flygter eller forsvarer sig, når man føler sig truet. Men nogle oplever angst i situationer, der ikke burde udløse angst – fx hverdagssituationer som at købe ind eller tage med toget. Her er angstreaktionen ude af proportion med den reelle fare.  

Der er mange grader af angst. Lige fra let nervøsitet til svære anfald af panik, hvor man er overbevist om, at man skal dø. Angst kan føles som en lammende fornemmelse, der går så meget ud over livskvaliteten, at man ikke kan føre et normalt liv. Ved generaliseret angst er angsten til stede mere eller mindre hele tiden, men med svingninger i intensiteten. Den kan også opstå som et lyn fra en klar himmel som ved panikangst.  
 Angst kan opstå, når man bliver belastet. Og derfor er angst ofte et symptom ved andre psykiske sygdomme og ved mange fysiske sygdomme. Begynder angsten at forhindre dig i at gøre ting, du gerne vil eller plejer at gøre, skal du snakke med din læge.  

Hvilke symptomer er der ved angst? 

Angst kan have både fysiske og psykiske symptomer og påvirker også tanker og adfærd. De fysiske symptomer er ofte mere dominerende end de psykiske. Det er fx hjertebanken, åndenød, kvalme, prikken og snurren i fingrene. De psykiske symptomer spænder fra let ængstelse, anspændthed og uvirkelighedsfølelse til dødsangst og frygt for at miste forstanden. 

Symptomer, tanker og adfærd kan forstærke hinanden og føre til en ond cirkel, hvor angsten vokser. Man kan have bekymringer og katastrofetanker og en manglende tro på at kunne klare den situation, man er i. Eller måske er man bange for at miste selvkontrollen eller forstanden eller man har en oplevelse af, at man er ved at dø. Symptomerne kan være til stede hele tiden, eller de kan komme i anfald. De kan knyttes til bestemte situationer eller komme ud af det blå. Det er almindeligt, at forskellige former for angst forekommer samtidig. 

Det er forskelligt fra person til person, hvilke angstsymptomer man har. Der er også forskel, alt efter hvilken type angst, der er tale om. Der kan være en række forskellige symptomer.   

Typiske tegn på angst 

 • Hjertebanken, sveden og rysten 
 • Svimmelhed og uro i kroppen 
 • Mavesmerter, trykken i brystet og vejrtrækningsproblemer  
 • Søvnproblemer 
 • Sortnen for øjnene    
 • Tørhed i munden og problemer med at synke 
 • Kvalme og ondt i musklerne 
 • Koncentrationsproblemer og irritabilitet 
 • Uro og ængstelige tanker 
 • Ændret adfærd hvor man undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten kommer 

Døjer du med angst?

Gør noget effektivt ved det med akupunktur.

 • Bcare tilbyder en speciel akupunktur-metode, Oscillationsakupunktur som er eminent til behandling af angst!
 • Selve behandlingen varer 20-25 minutter, men der afsættes 45 min. Jeg er hos dig under hele behandlingen.
 • Der skal ca. 3-5 behandlinger til med 2-3 ugers interval.
 • Hvis du slem ramt af angst anbefaler Bcare, at du også er i terapeutisk  terapi og begge behandlinger i i fin spænd sammen. 

Denne specielle form for akupunktur er også anvendelig til alle former for allergi og høfeber.


Bestil tid!

Tilmeld til nyhedsbrevGinas blog om sundhed og forebyggelse