Tilskud til akupunktur - Bcare
Søgning

Tilskud til akupunktur

Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til nåleakupunktur efter en lægeligt stillet diagnose, når behandlingen er udført af en behandler, der er Registreret Alternativ Behandler (RAB) eller Sundhedsautoriseret(SA) og anerkendt behandler af en brancheforening, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere. Behandleren skal have bestået eksamen som akupunktør.

Betingelser for tilskud til akupunktur behandling

Det er en betingelse for at få tilskud til akupunktur

  • at behandlingen er udført i Danmark
  • at akupunkturen er udført med nåle
  • at behandlingen sker efter en lægeligt stillet diagnose
  • at behandlingen er udført af en behandler, der er Registreret Alternativ Behandler (RAB) med bestået eksamen som akupunktør
  • at oplysningerne indberettes elektronisk fra akupunktøren til “danmark” efter fastlagt specifikation.

Der kan kun gives tilskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet.

Det er en betingelse for ydelse af tilskud til nåleakupunktur, at oplysning herom indberettes elektronisk fra akupunktøren til ”danmark” efter fastlagt specifikation. – Læs mere om tilskud på Sygeforsikringen “danmark”