Tilskud til zoneterapi - Bcare
Søgning

Tilskud til zoneterapi

Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til zoneterapi efter en lægeligt stillet diagnose, når behandlingen er udført af en behandler, der er Registreret Alternativ Behandler (RAB) eller Sundhedsautoriseret (SA) og anerkendt behandler af en brancheforening, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere. Behandleren skal have bestået eksamen som zoneterapeut.

Betingelser for tilskud til Zoneterapi behandling

Det er en betingelse for at få tilskud

  • at behandlingen er udført i Danmark
  • at zoneterapi sker efter en lægeligt stillet diagnose
  • at behandlingen er udført af en behandler, der er Registreret Alternativ Behandler (RAB) med bestået eksamen som zoneterapeut
  • at oplysningerne indberettes elektronisk fra zoneterapeuten til “danmark” efter fastlagt specifikation.

Der er kun tilskud til zoneterapi på fødder, og der kan kun gives tilskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet

Det er en betingelse for ydelse af tilskud til zoneterapi, at oplysning herom indberettes elektronisk fra zoneterapeuten til ”danmark” efter fastlagt specifikation. – Læs mere om tilskud på Sygeforsikringen “danmark”