Akupunkturens historie

TKM (Traditionel Kinesisk Medicin), eller TCM som man siger internationalt, tager sit udgangspunkt i en flere tusind år gammel kinesisk kultur og livsvisdom.

I det gamle Kina oplevede man værdien af et godt helbred og indså, hvilken indflydelse vores følelsesliv, vores livsstil og vores omgivelser har på vores velbefindende. At vitalisere og opretholde balance i livsenergien og de indre organer sås dengang som i dag som en forudsætning for sundhed og harmoni. I tråd med dette ses sygdom som et udtryk for ubalance.

Akupunkturens historie igennem 3000 år

Indenfor Traditionel Kinesisk Medicin tilstræbes det at højne livskvaliteten, forebygge sygdom og genetablere balance. Til dette benyttes nåle, urter, indre øvelser og massage. Sideløbende hermed tillægges kostvejledning og livsstilsvejledning stor betydning. "Kinesisk medicin", ofte kaldet (Orientalsk medicin eller Traditionel Kinesisk Medicin) (TKM), omfatter en uhyre mængde af folkemedicinske skikke baseret på mystik. Man hævder at kroppens livsenergi (chi eller qi) cirkulerer gennem 14 kanaler, kaldet meridianer, som har forgreninger med forbindelse til kropslige organer og funktioner.

Sygdom tilskrives en ubalance eller forstyrrelse af chi. Den diagnostiske fremgangsmåde som bruges af TCM udøvere, kan indeholde heldbredsspørgsmål, medicinsk historie, livsstil, observationer, (hud, tunge, farve) lytning, åndedrætslyde og pulstagning. Seks puls aspekter, som siges at have forbindelse med kroppens organer eller funktioner, tjekkes på hvert håndled for at bestemme hvilke meridianer, som er i underskud af chi.

Akupunktur eller Zhen-Jiu, som det hedder på kinesisk, har sine rødder i det gamle Kina og har i særlig grad rod i traditionel kinesisk medicin. Mens vestlig lægevidenskab især bygger på det, der kan måles og vejes (blodprøver, røntgenbilleder o.s.v.) er akupunktur og traditionel kinesisk medicin først og fremmest en erfaringvidenskab med en 3000 årig historie. Erfaringen, som danner grundlaget for akupunkturbehandlingen, er systematiseret i begreber som Yin og Yang, meridiansystemet, de 5 elementer, qi ("energi"), xue ("blod"), shen ("sjæl"), yin-ye ("kropsvæsker") og zang-fu (de indre organer som hjerte, lever ,nyrer, lunge, milt m.m.). Disse begreber er funktionelle begreber i den forstand, at der herved beskrives, hvordan kroppen fungerer i forskellige sammenhænge. Ved hjælp af ganske fine forandringer i bl.a. pulskvalitet og tungens udseende kan de ovenfor anførte begreber vurderes og kan herefter være med til at danne grundlag for akupunkturbehandling af sygdom/ubalance.

På grund af de erfaringer og resultater akupunktur har kunnet fremvise, er lægevidenskaben i Vesten efterhånden også blevet interesseret. På mange hospitaler verden over, indgår akupunktur nu i patientbehandlingen.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har udarbejdet en omfattende liste over en række sygdomme, hvor akupunktur anbefales: bl.a. luftvejslidelser, neurologiske lidelser, smerte behandling, muskel- og knoglesygdomme og flere andre lidelser. Læs mere om WHOs liste over lidelser som akupunkturbehandling anbefales til.

Bestil tid!

Akupunkturlidelser, terapibehandling med akupunktur, tilskud til akupunktur, registreret akupunktør, akupunktør Horsens, akupunkturens historie, øreakupunktur, skadebehandling med akupunktur