Migræne behandling - Horsens

Hvad er migræne?

Migræne er en halvsidig, dunkende, anfaldsvis hovedpine, som kan ses i alle aldersklasser. Ofte er den ledsaget af kvalme og/eller opkastninger. Man bliver overfølsom overfor næsten alle udefrakommende påvirkninger (især lys og lyd) og søger derfor ofte hvile i et mørkt, stille lokale. Anfaldet af hovedpine varer fra få timer til maksimum 3 døgn.

Man kender ikke årsagen til migræne. Men man ved, at de store blodkar udenpå hjernen under et anfald udvider sig. Det er formentlig denne udvidelse af blodkarrene, som fremkalder smerten, men det er en ændret elektrisk aktivitet i hjernecellerne der får anfaldet til at starte og såmænd også til at stoppe igen.

Migræne med eller uden aura
Aura er de forvarslinger, man kan opleve i forbindelse med hovedpineanfaldet. Forvarslet varer i cirka en halv time for derefter at forsvinde helt. Umiddelbart herefter eller herunder kan der komme hovedpine, men ved nogle anfald kan hovedpinen helt udeblive.

Den hyppigste form for forvarsel er synsforstyrrelser. Symptomerne opleves som flimrende, lysende og zig-zag formede figurer i synsfeltet.

Den næsthyppigste form for forvarsel er snurrende forstyrrelser i fingre eller ansigt. Herfra kan føleforstyrrelserne brede sig langsomt over nogle minutter - for eksempel fra fingrene og op gennem armen.

Man kan desuden i sjældne tilfælde se forbigående lammelser, svimmelhed og talebesvær. Det er dog langt hyppigere at have den almindelige migræne uden disse syns-og føleforstyrrelser, kaldet migræne uden aura.

Hvad kan fremkalde et migræneanfald?
De fleste med migræne kender forskellige føde- eller drikkevarer som for eksempel ost, lakrids, chokolade eller rødvin, lavt blodsukker, hormonelle ubalancer,ernæringsunderskud, som kan fremkalde deres anfald. Disse specielle provokerende faktorer varierer meget fra dag til dag og fra patient til patient. Nogle kvinder får hyppigere anfald op til deres menstruation.

Der er ofte en familiær tilbøjelighed for migræne, især for migræne med aura, men en egentlig arvegang ikke er fastlagt.

Hvad kan man selv gøre?
Hvis man har migræne, bør man undgå kendte provokerede faktorer som rygning, alkohol, for lidt eller for meget søvn samt de fødevarer, som man ved, kan fremkalde et anfald.

Bcare har gode resultater med behandling af migræne, i en kombination af akupunktur/zonerterapi og kostvejledning