Akupunktør - RAB - Bcare
Søgning

Akupunktør - RAB

Hvilken akupunktør skal jeg vælge, og dækker min forsikring?

Hvem skal man konsultere, når man ønsker at få professionel akupunkturbehandling?
Behandleren hos Bcare, Gina Vinther, er Autoriseret Sosu assistent og derfor må du gerne få akupunktur uden af få karantæne som blodonor.

Det er naturligvis de akupunktører, der har den største viden inden for sygdomsbehandling med akupunktur. Her udmærker medlemmerne af de forskellige akupunktørforeninger og brancheforeningen FDZ, som er en brancheforening der dækker over flere faggrupper. Akupunktører udmærker sig ved at have gennemgået en flerårig uddannelse i akupunktur, samt at have godt kendskab til kroppen og dens sygdomme, som i det øvrige sundhedsvæsen.

Vælg derfor en registreret akupunktør(RAB), som er medlem af en brancheforening. Derved sikres du, at de faglige kvalifikationer er i orden, samtidig med, at alle medlemmer også er Registreret Alternativ Behandler (RAB) indenfor akupunktur. 

RAB (Registreret Alternativ Behandler) 

Titlen Registreret akupunktør er en beskyttet titel, som først tildeles medlemmerne når Brancheforeningen har godkendt uddannelse-efteruddannelse mm. Alle synlige medlemmer på FDZ hjemmeside bærer denne tittel.
FDZ er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere (RAB), med speciale i akupunktur, som opfylder de uddannelsesmæssige krav.

Bcare er registreret Akupunktør hos FDZ(forening af danske zoneterapeuter).

Registrerede Akupunktører er:

 – Ansvarsforsikret
 – Tilsluttet etisk-juridisk klagenævn
 – Uafhængige af medicinalindustrien og terapeutiske begrænsninger
 – Godkendte af Datatilsynet til at registrere og opbevare personfølsomme oplysninger

Kvalitetssikring af akupunkturbehandlingen

Medlemmer af FDZ(Foreningen Danske Zoneterapeuter) er underlagt foreningens obligatoriske efteruddannelse. Dermed sikres, at den enkelte akupunktør altid er i stand til at levere behandling på et højt niveau.

Sygeforsikringen Danmark

Medlemmer af Sygeforsikring Danmark får tilskud til akupunktur behandlinger. Læs mere om reglerne for tilskud til akupunkturbehanling her.