Infertilitet(barnløshed) behandling - Horsens - Bcare
Søgning

Infertilitet(barnløshed) behandling - Horsens

Definition og årsager til infertilitet

Infertilitet er hos WHO (Verdenssundhedsorganisationen) klassificeret som en sygdom og defineres sædvanligvis ved, at et par efter 1 års forsøg ikke er blevet gravide. Helt stringent differentierer man mellem infertilitet og barnløshed, da eksempelvis par, der allerede har fået et barn, efterfølgende kan blive infertile, men selvsagt ikke er barnløse. Typisk vil ca. 50% af par, der forsøger at opnå graviditet, blive gravide efter et halvt år, mens ca. 90% er gravide efter et år. Der kan være flere årsager til, at et par ikke kan opnå graviditet. Årsagerne findes ca. ligeså hyppigt hos kvinden som hos manden.

Kvinden

  • Hos kvinden kan årsagen være, at hun ikke danner æg. Dette kan skyldes medfødt mangel på forstadierne til æggene, som f.eks. ved Turners syndrom, hvor kvinden mangler et X kromosom. Deusuden kan det skyldes at hun er gået i tidlig overgangsalder, at hun har hormonelle sygdomme eller dysfunktioner som eks. Polycystisk ovariesyndrom (PCO) .
  • Der kan være strukturelle årsager hos kvinden, der nedsætter fertiliteten, som f.eks. efter en klamydiainfektion , hvor æggelederne kan være ødelagte af arvæv. Andre årsager i æggelederne kan være, at der efter operative indgreb kan være sammenvoksning, der umuliggør passage af æg, eller de kan enddog være opereret væk. Strukturelle årsager i livmoderen, som f.eks. fibromer i uterus, kan nedsætte muligheden for, at det befrugtede æg kan sætte sig fast i livmoderslimhinden, dvs. forplantningen.

Manden

  • Nedsat sædkvalitet hos manden eller total mangel af sædceller ved ejakulation (udløsning) kan føre til infertilitet. Nedsat sædkvalitet kan bl.a. skyldes miljøpåvirkning . Sædens kvalitet måles både i antallet af sædceller i ejakulatet, men også i de enkelte sædcellers bevægelighed og udseende. Mangel på sædceller ved ejakuluation kan skyldes tidligere infektioner hos manden.

Ofte er det en kombination af flere faktorer, der gør, at parret er infertilt, og nogle gange kan årsagen ikke findes. Hos nogle par, hvor begge parter hver især har fået barn med en anden partner, kan der også opstå infertilitet. Dette kan skyldes nogle antistoffer i kvindens slimhinde, der reagerer mod hendes nye partners sæd, men ikke på den tidligere partners.

Forholdsregler og diagnose

Diagnosen stilles sædvanligvis ved manglende graviditet efter 1 år, og undersøgelser startes i reglen først efter 2 år, medmindre der foreligger helt oplagte årsager, der umuliggører naturlig graviditet.

Udredningen for infertilitet starter hos den praktiserende læge, der vil udspørge til bl.a. tidligere infektioner og operationer. Desuden udspørges til bl.a. spisevaner, og der rådgives om spiseforstyrrelser eller overvægt, da begge dele nedsætter fertiliteten. Dertil kommer undersøgelse, med bl.a. gynækologisk undersøgelse , denne vil i reglen også involvere en podning for bl.a. klamydia.

Kvinden kan derudover udredes ved, at hun måler sin temperatur igennem menstruationscyklus, da denne stiger lige efter ægløsningen. Hun kan medgives en urinstix, dvs. et stykke filterpapir med indikatorfelt på, der påviser stigning i et af hormonerne inden ægløsningen (det luteiniserende hormon). Endeligt kan der tages blodprøver for hormonet progesteron. De anatomiske forhold kan udredes ved henvisning til en røngtenklinik, hvor man kan lave en røntgenfremstilling af æggelederne og visualisere eventuelle aflukninger.

Manden undersøges også, og her undersøges testiklernes størrelse, og om de er i pungen. Hans sædkvalitet kan undersøges ved mikroskopi på et speciallaboratorium. Videre udredning kan foregå på specialklinik. Her kan kvinden bl.a. ultralydsskannes for evt. polycystisk ovarie syndrom (PCO), og der kan tages mere specifikke blodprøver.

Forud for behandlingen, specielt ved først konsultation, vil der være en samtale hvor bl.a. behandlingen tilrettelægges og om hvordan det barnløses par livsstil er oma.

Man skal påregne at det kan tage op til et ½ år, når der behandles med akupunktur/zoneterapi, der gives max. 10 behandlinger.

Behandling af infertilitet hos Bcare i Horsens er enten med akupunktur og/eller zoneterapi.

Er du tvivl om hvilken behandlingsform du skal vælge, så ring eller skriv gerne til Gina Vinther på 2073 5654☎️ eller [email protected]📧

Med venlig hilsen
Gina Vinther, Akupunktør/Zoneterapeut/Massør(RAB)